Caasila InfoPylon på Svenska

En stor, helt ny, reklam- och informationsprodukt som är lätt att installera. 
Snabbt byte av informationsytorna som standardfunktion 

Kontakta 
info@caasila.com
 Vad är det frågan om? 

- En ny produkt för stora informations- och reklamytor, som står stadigt på en egen betongfot 
- Möjliggör en kostnadseffektiv installation utan behov av gjutna fötter eller andra dyra lösningar 
- Stilig med ett högt uppmärksamhetsvärde 
- Caasila Infopelaren är lätt att flytta till exempel med en näbb- eller en pumpvagn 
- Lätt att på plats byta reklamytorna på en minut tack vare skåror som möjliggör en snabb installation (reklamytorna tejpas färdigt i produktionsutrymmena) 
- Caasila Infopelaren är praktisk och användarvänlig 
- Under konstruktionsprocessen har speciell vikt givits åt lätthet och snabbhet för installationer samt för flyttande av pelarna och för byten av reklammaterial Genom att kombinera dessa egenskaper med en stadig och hållbar konstruktion uppstod Caasila Infopelaren 
- Mångsidiga användarområden 
- Passar både för inom- och utomhusbruk 
- Vi erbjuder alltid produkten som en totaltjänst : 
- produktion och tejpning av informationsytorna 
- transport av produkten till destinationen samt installation - om så önskas även produktionstjänster 

Optioner : 
- bytestjänster av reklam- och informationsmaterialen samt uppdateringar 
 - kontakt för underhållningsövervakning Produkt försäljning i Finland och internationellt 
Uthyrning av produkterna : 
Kort- eller långtidsuthyrning i Finland eller internationellt 

Ytterligare information : Caasila International: info@caasila.com
Några användningsområden : 

 - som informations- och betalningspunkt för parkeringsområden 
- som destinationsvägledning för parkeringsområden samt utdelning av information 
- för kommuner och städer ; 
för områdes- och destinationsvägledning samt utdelning av information 
- för vägledning och reklam utanför hotell och restauranger 
- för vägledning av resemål samt utdelning av information 
- för reklam av produkter för resemål 
- för vägledning och reklam för bilbutiker och -verkstäder 
- för vägleding, säljfrämjande och reklam och framför affärscentra och butiker 
- för vägledning för företag och kontorshotell samt information 
- för temporär vägledning av händelser samt utdelning av information 
 - för områdesvägledning för bostashus samt utdelning av information - för förbättring av allmän information samt vidarebefordran av information till olika mål   
Information / mått för reklamytorna

Höjd 185 cm 
Bredd 50 cm 
Djup 50 cm 
Mått för betongfoten (behovet av ett jämnt område är 70 x 70 cm) 
Bredd 70 cm Djup 70 cm 

Den totala vikten för den färdiga produkten är : 
ca 130 kg inklusive pedestal 

Stadig och hållbar
- hålls väl upprätt 
- ej problem med vind 

Produkten levereras även i mindre format Caasila Infopelare 130 - 30 - 4 

Information / mått för reklamytorna 
Höjd 130 cm 
Bredd 30 cm 
Djup 30 cm 

Mått för pedestalen 
(behov av ett jämnt område) 
Bredd 40 cm 
Djup 40 cm 
Den totala vikten för den färdiga produkten : ca 40 kg inklusive pedestal 
Stadig och hållbar 
- hålls väl upprätt 
- ej problem med vind 
Caasila Infopelaren är konstruerad samt tillverkad i Finland 
För tillfälle en god tillgång på produkterna med flexibla leveranstider
Etsi