Järjestyksen valvonta ja liikenteen ohjaus

Liikennesuunnittelu, liikenteenohjaus ja Järjestyksenvalvonta

Tuotamme tapahtumien kokonais-suunnittelua ja yritys- ja yleisötapahtumien turvaratkaisuja vuosien kokemuksella.
Kauttamme saat ammattitaitoiset JV-kortilliset järjestyksenvalvojat, vartijat, liikennesuunnittelun ja liikenteenohjaajat.
Kokonaisuuteen sisältyy aidat, liikennemerkit, siirtokehoitukset sekä niiden asennustyöt .
Tarjoamme kaiken kokonaispalveluna

Erikoispalveluita mm. VIP-henkilöiden turvamiehet, VIP-autot ja autonkuljettajat ja muun tarvittavan

- Yritystilaisuuksien turvallisuusratkaisut 
- Yleisötilaisuuksien turvallisuusratkaisut
- Henkilösuojaus 
- Järjestyksenvalvojat 
- Järjestyksenvalvontasuunnitelmat
- Liikenteenohjaajat 
- Tapahtumailmoitukset 
- Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat 
- Aluesuunnittelu 
- Yleisötapahtumien viranomaisilmoitukset 
- Yleisötilaisuuden turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 
- Liikennejärjestelyt 
- Alueen aidat ja aitaaminen 
- Liikennemerkit 
- Ajoesteet  

Yleisötilaisuuden järjestämisessä huomioitavaa: 
Yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista säädetään kokoontumislaissa (530/1999). 
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, jotka eivät ole yleisiä kokouksia eli ns. mielenosoituksia. Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät yleisötapahtuman järjestäjältä turvallisuusasioiden suunnitelmallista huomioimista. 

Yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kirjallisesti järjestämispaikan poliisilaitokselle vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa, jos sen järjestäminen edellyttää toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi ja/tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Ilmoitus on tehtävä aina, mikäli järjestäjä katsoo tapahtuman edellyttävän järjestyksenvalvojan tai yleisellä tiealueella toimivan liikenteenohjaajan läsnäoloa. Ilmoitus poliisille tulisi tehdä lisäksi ainakin seuraavista tapahtumista: · suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia) · yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat · erityisryhmille suunnatut tilaisuudet · myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen) 

Yleisötilaisuuden turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 
Pelastuslain (379/2011) 16 §:n mukaan yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman turvallisuussuunnitelmaa. 

Tapahtumien järjestyksenvalvonta 
Tapahtuman järjestyksenvalvonta ja sen suunnittelu ovat tärkeä osa tapahtumaturvallisuutta. 
Turvallinen tapahtuma on viihtyisä ja turvallisuuden kannalta olennaisessa asemassa ovat hyvät etukäteis suunnitelmat sekä järjestyksenvalvojat. 
Järjestyksenvalvojien tehtävänä on ylläpitää järjestystä, ennaltaehkäistä ja selvittää tapahtuman häiriö- ja vaaratilanteita.

Ota yhteyttä, suunnitellaan teille parhaat ratkaisut: 

info@caasila.com 
tai 
0401 425 700


Etsi